Međunarodne konvencije

 

PRAVO OKOLIŠA NA ZAŠTITU


Zaštita prirode i okoliša očituje se i u snazi pravnog sustava koji se odnosi na to područje, ali i poznavanju istog. Zbog toga Vam ovdje donosimo pregled konvencija, zakona i propisa koji se odnose ili imaju utjecaj na zaštitu prirode i okoliša

S obzirom na to da se zakoni i propisi s vremena na vrijeme dopunjuju i mjenjaju, što se nakon propisane saborske procedure objavljuje u Narodnim novinama, informacije na ovoj stranici pokušati ćemo održavati aktualnim.

Ukoliko smatrate da bi neki od zakona ili propisa trebalo dodati ili zamjeniti novima, slobodno nas kontaktirajte.

MEĐUNARODNE KONVENCIJE


Međunarodne konvencije su međunarodni ugovori na osnovu kojih se određuju smjernice razvoja država potpisnica po određenim pitanjima kao što su ljudska prava, zaštita okoliša i drugo. To znači da institucije države potpisnice dužne kroz mehanizme koje su im na raspolaganju provoditi politiku koja je u skladu sa konvencijom, jer u suprotnom može snositi određene sankcije na međunarodnom nivou.

 

Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti kao staništa močvarica
Konvencija Ujedinjenih naroda o biološkoj raznolikosti
Sporazum o zaštiti afričko-euroazijskih migratornih ptica močvarica (AEWA)
Konvencija o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (Bonnska konvencija)
Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa
Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore
Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine
Zakon o potvrđivanju Konvencije o europskim krajobrazima
Zakon o potvrđivanju Protokola o biološkoj sigurnosti

Konvencija o biološkoj raznolikosti

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti šišimiša u Europi (EUROBATS)
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti kitova (Cetacea/ACCOBAMS)
Konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica

 

USTAV REPUBLIKE HRVATSKE


Ustav je dokument koji određuje principe i zakone države, kako će se neka država upravljati i odnos između države i njenih subjekata. On određuje autoritet i ograničenja državnih istitucija i odnose između njih, određuje i štiti prava i slobode pojedinaca, a određuje i načine svoje promjene.

Ustav je temeljni zakon jedne zemlje s kojim moraju biti usklađeni svi ostali zakoni.

Ustav Republike Hrvatske (pročišćeni tekst)


 

HDZPP