O Društvu

 

Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode je nevladina i neprofitabilna
organizacija posvećena zaštiti ptica te zaštiti prirode u Hrvatskoj. U realizaciji svog programa ovo Društvo ostvaruje ciljeve i zadatke predviđene Statutom, a u skladu s postojećim Zakonom o udrugama.
Realizacijom svog programa rada Društvo provodi znanstvena istraživanja.


- okupljanjem ornitologa, zoologa, ekologa, zaštitnika prirode i
okoliša u Hrvatskoj i izvan nje;
- koordiniranjem znanstvenih istraživanja na području ornitologije
i zaštite prirode;
- organiziranjem zamjene znanstvenih i stručnih informacija te izdavanjem
časopisa i/ili biltena;
- organiziranjem znanstvenih i stručnih simpozija, kongresa, sastanaka
i konferencija;
- organiziranjem zajedničkih istraživačkih akcija, terenskog rada
i drugih akcija;
- bliskom suradnjom sa znanstveno-istraživačkim vladinim i nevladinim
institucijama i organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.
Prema svom programu rada Društvo prvenstveno ostvaruje svoje ciljeve
na polju popularizacije ornitološke znanosti i razvoja ornitološkog
amaterizma te profesionalnog rada
- okupljanjem i uključivanjem amatera i profesionalnih ornitologa
i zaštitnika prirode u aktivnosti Društva, organiziranjem zajedničkih
ekskurzija, izleta i akcija prstenovanja ptica;
- izdavanjem popularnih tekstova i uputa za rad;
- koordiniranjem kriterija i uvjeta za amatersku ornitologiju;

 

Partneri Društva;